Vergoeding & tarieven

Vergoeding/tarieven

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. U kunt zelf uw rekening indienen bij uw zorgverzekeraar, die dan doorgaans 70% tot 100% van de rekening vergoedt. Indien u een restitutiepolis heeft wordt deze grotendeels vergoed conform de Nza-tarieven. Zie de site van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)voor de meest actuele tarievenlijst van de behandelingen in de GGZ. De tarieven van Primavera zijn conform de NZA-tarieven.

U doet er verstandig aan dit eerst bij uw eigen zorgverzekeraar na te vragen. Er geldt in de Basis/Generalistische-GGZ en Specialistische-GGZ geen Eigen Bijdrage. Wel dient u alert te zijn op het verplichte Eigen Risico. Meer informatie over contractvrij werken vindt u op contractvrijepsycholoog.nl.

Mocht er geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door het ZiN vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde zorgprestatie, OZP) of als je er voor kiest de therapie zelf te betalen is een verwijzing niet nodig en is het tarief in onderling overleg te bepalen.

Eigen Risico

U dient er rekening mee te houden dat uw zorgverzekeraar, wanneer deze de nota van uw behandeling ontvangt, het verplichte Eigen Risico met u gaat verrekenen. Dit betekent dat het verplichte eigen risico (voor ieder Nederlander 385 euro per jaar) met u wordt verrekend,  indien u nog geen overige medische kosten heeft gemaakt in dat jaar.

Verwijzing huisarts of andere specialist

De huisarts bepaalt in eerste instantie of u voor de Generalistische of de Specialistische GGZ in aanmerking komt. U heeft dus een verwijzing van uw huisarts nodig of andere medisch specialist.

Kunnen wij u helpen?

06 13 09 11 57

info @ primaverapsychotherapie.nl

Locatie

Psychotherapie Praktijk Primavera
Zorghart, de Leyens, Zoetermeer