Kwaliteit & deskundigheid

Kwaliteit & deskundigheid

AGB-code praktijk: 94064620
Kvk: 000042139678
Kwalificatie: 9402

Registraties Yvonne Grotjohann

BIG: 69923690116
AGB-code: 94104085

Registraties Roos de Bruijn

SKJ: 130003365
AGB-code: 94105547

Roos de Bruijn is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Rechten en plichten

Als u niet tevreden bent over de behandeling kunt u dit aangeven en wordt er gekeken of er een oplossing voor gevonden kan worden binnen de therapie. Mogelijk wordt er wederzijds besloten de behandeling te stoppen of over te dragen. Mocht uw klacht zo ernstig zijn dat een gesprek hierover of bemiddeling door bijvoorbeeld de NVP niet voldoende is, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de NVP.

Beroepscode

Psychotherapeuten zijn opgenomen in het overheidsregister (BIG), waardoor zij wettelijk gehouden zijn aan de gedragsregels zoals omschreven in de beroepscode voor psychotherapeuten.  Deze kunt u vinden op de site van de Nederlandse Vereniging voor en Psychotherapeuten (NVP). Psychologen zijn verplicht zich te houden aan de Beroepscode Voor Psychologen.

Beroepsgeheim

Op uitwisseling van gegevens met derden zitten beperkende voorwaarden volgens de Beroepscode. Er is vooraf van u schriftelijke toestemming nodig. Uw gegevens worden opgeslagen en beheerd volgens de richtlijnen van de AVG (Algemene Bescherming Gegevensverordening). U heeft tevens recht op inzage in uw dossier.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de GGZ verplicht op een kwaliteitsstatuut te hanteren. Wij voldoen aan deze verplichting.

Kunnen wij u helpen?

06 13 09 11 57

info @ primaverapsychotherapie.nl

Locatie

Psychotherapie Praktijk Primavera
Zorghart, de Leyens, Zoetermeer