Klachten & Hulpvragen

De behandeling richt zich op diverse soorten klachten of een combinatie ervan. Hieronder ziet u onze spreekkamer waar we met u in gesprek gaan over uw hulpvraag en wens tot verandering. 

Levensfaseproblematiek

In het leven gaan wij verschillende fasen door. Elke fase brengt mijlpalen met zich mee. Elke fase kan ook andere verwachtingen en problemen met zich meebrengen. Het kan zijn dat een fase een gevoel van druk, spanning of onzekerheid met zich meebrengt. Dit kan ertoe leiden dat u klachten gaat ervaren, zoals: gevoelens van onrust, somberheid of angst.

  Angstklachten

  Angst komt voor in verschillende vormen. Het kan zijn dat iemand meerdere keren per dag angstig wordt, het kan ook zijn dat iemand in ongevaarlijke situaties angstig wordt. Iemand kan bijvoorbeeld angstig zijn voor specifieke situaties of kan dwanggedachten ervaren. Angstklachten kunnen een grote invloed hebben op het leven en kunnen ertoe leiden dat iemand de situaties gaat vermijden die angst oproepen. De angst kan een ernstig gevoel van lijden oproepen en als een olievlek zich uitbreiden.

   Burn-out

   Wanneer iemand langdurig  overbelast is bestaat de kans dat dit tot allerlei fysieke en mentale klachten leidt. Iemand die burn-out klachten ervaart kan last hebben van concentratieproblemen, vergeetachtig zijn, prikkelbaar of gespannen, vermoeidheid, uitputting of slaapproblemen. Het kan ertoe leiden dat iemand enorm op gaat kijken tegen werk en andere verplichtingen of het kan het gevoel geven dat iemand continu onrustig is.

    Werk gerelateerde problemen

    Iedereen kan werk gerelateerde problemen ervaren, bijvoorbeeld een te hoge werkdruk, onzekerheid over een baan of conflicten met een leidinggevende of collega. Deze problemen kunnen tot psychische klachten leiden.

     Somberheidsgevoelens

     Het kan zijn dat iemand gevoelens van somberheid ervaart, nergens zin in heeft en dat veel dingen hem/haar niet meer interesseren. Het kan zijn dat iemand geen zin meer heeft om te sporten, met vrienden af te spreken, op stap te gaan of te gaan werken. Daarnaast kan iemand concentratieproblemen ervaren, weinig of juist veel slapen, een vermoeid gevoel hebben en negatieve gedachten.

      Seksuele problemen

      Seksuele problemen kunnen ertoe leiden dat seksueel contact niet fijn is of niet zonder problemen verloopt. Iemand kan problemen ervaren met seksueel contact, de seksuele identiteit of – voorkeur. Het kan veel invloed hebben op het leven en de relaties. Vaak gaan de problemen niet vanzelf over. Gelukkig zijn veel seksuele problemen goed te behandelen.

       Echtscheidingsproblematiek

       Een echtscheiding is een stressvolle gebeurtenis. Het roept allerlei emoties op, er moeten praktische zaken geregeld worden en alle betrokkenen moeten hun plek vinden in de nieuwe situatie. Het kan zijn dat iemand moeilijkheden ervaart bij het verwerken van de gebeurtenis of het vinden van een plek in deze nieuwe situatie. Het kan ook zijn dat iemand moeite heeft om weer vooruit te kijken en nieuwe perspectieven te vinden. Iemand kan vastlopen in zijn/haar gevoelens. Iemand kan zich bijvoorbeeld niet neerleggen bij de scheiding, blijft de hoop houden op herstel of ervaart woede- en wraakgevoelens. Het kan er ook toe leiden dat het zelfvertrouwen een deuk heeft opgelopen of dat iemand niet het vertrouwen heeft in nieuwe liefde.

        (Complexe) rouw

        Het verliezen van een dierbare kan diverse rouwreacties oproepen en heftige emoties. Elke rouw is uniek en ieder mens heeft hierin weer andere dingen nodig. Soms is  hierbij gesprekken met een psycholoog nodig om door deze verschillende rouwtaken te komen en het leven weer wat kleur en/of betekenis te geven.

         Trauma gerelateerde klachten

         Sommige nare of schokkende gebeurtenissen zijn te fors om zelf  te verwerken, indien het zelf genezend vermogen niet voldoende is kan behandeling helpend zijn in dit verwerkingsproces. Bijvoorbeeld door middel van EMDR (zie behandelmethoden).  Of doordat die gebeurtenissen middels gesprekken onderdeel worden van iemands levensverhaal.

          Verlieservaringen

          Naast het verliezen van een dierbare, kunnen mensen ook ontregeld raken door verlies van bijvoorbeeld hun gezondheid, hun baan of hun rol in het leven. Het aanvaarden en omgaan met dit soort verliezen kan soms een te grote opgave zijn, waarvoor therapie kan ondersteunen.

           Eetproblemen

           Eten kan vele verschillende functies hebben, maar dat eten onderdeel is van het dagelijks leven staat vast. Inzicht krijgen middels gesprekken in de achterliggende emoties en functies van eetgedrag kan helpen dit om te vormen tot gezonder eetgedrag.

            Contact- en communicatieproblemen

            Als u vastloopt in contacten met anderen, of geregeld in situaties belandt die u niet begrijpt, vriendschappen/relaties die misgaan bijvoorbeeld, dan kan het helpen om in gesprekken meer zicht te krijgen op uw patroon van contact maken en bewustwording wat dit doet in de relatie met anderen.

             Onbegrepen lichamelijke klachten

             Iedereen ervaart wel eens hoofdpijn, rugpijn of buikpijn. Als er geen medische verklaring voor is, kan het zijn dat spanningen op die manier eruit komen. Het begrijpen wat de betekenis hiervan is en hoe hiermee om te gaan kunt u leren in therapie.

              (Gender)identiteitsproblemen

              Twijfels over je identiteit kunnen reden zijn om in therapie te gaan, vragen als “wie ben ik, waar val ik op en hoe ga ik daarmee om” zijn dan onderwerp van gesprek.

               Kunnen wij u helpen?

               06 13 09 11 57

               info @ primaverapsychotherapie.nl

               Locatie

               Psychotherapie Praktijk Primavera
               Zorghart, de Leyens, Zoetermeer