Behandelmethoden

Mentaliserende bevorderende therapie (MBT)

Het doel van deze therapie het ontdekken hoe iemand over zichzelf en anderen denkt, de gevoelens die het oproept en hoe dat de reacties op anderen bepaalt.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Deze vorm van therapie geeft inzicht in denkpatronen. Cognitieve gedragstherapie gaat er vanuit dat problemen beïnvloed worden door gedachten, gedrag en gevoel. Door op een andere manier naar een situatie te kijken verandert het gevoel en het gedrag. Cognitieve gedragstherapie is een veelgebruikte en vaak effectieve vorm van behandeling.

Behandeling van trauma middels EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR is een therapievorm waarbij u de herinnering aan een moeilijke gebeurtenis of trauma vertelt en waarbij de therapeut tegelijkertijd links en rechts handbewegingen of geluiden aanbiedt. Dit leidt de hersenen af wanneer er aan de nare gebeurtenis, het nare beeld, wordt gedacht. Het doel is dat het natuurlijk verwerkingsmechanisme wordt geactiveerd wat ertoe leidt dat de emotionele lading van de nare herinnering vermindert en de gebeurtenis meer een plek krijgt.

Relatietherapie middels EFT (Emotionally Focused Therapy)

EFT is een relatietherapie die gericht is op het herstellen of verbeteren van de verbinding in een relatie. In de therapie worden negatieve interactiepatronen verhelderd die zijn ontstaan in een relatie. Tijdens de therapie wordt het patroon ontrafeld en er ontstaat meer ruimte voor een nieuwe manier van met elkaar omgaan. De therapie geeft meer inzicht in jezelf en in de ander. Het doel van de therapie is het verstevigen van het fundament van de relatie en elkaar meer te vertrouwen en toe te laten.

Schematherapie

Schematherapie richt zich op het doorbreken van vaste  patronen die belemmerend kunnen zijn in contacten met anderen. Vaste kernovertuigingen over jezelf en anderen worden uitgedaagd en visualisatie- oefeningen worden toegepast om bepaalde nare herinneringen te herschrijven en verwerken.

Inzichtgevende psychotherapie/psychoanalytische psychotherapie

Bij deze vorm van therapie gaat het om de therapeutische relatie dat middel  is om veranderingen voor elkaar te krijgen. Door het aangaan van echt contact met de therapeut en het doorwerken van dieperliggende thema’s ontstaat inzicht en verandering.

Steunend-structurende psychotherapie

Hier is de focus niet zozeer verandering, maar meer gericht op acceptatie en verdragen van uiteenlopende zaken.

Kunnen wij u helpen?

06 13 09 11 57

info @ primaverapsychotherapie.nl

Locatie

Psychotherapie Praktijk Primavera
Zorghart, de Leyens, Zoetermeer